RST peleti

iz visoko kvalitetnog prirodnog obnovljivog izvora
Premium pakiranja

RST Premium Gold

peleti od bukve / malo smreke

Promjer: 6 mm
Kalorijska vrijednost: 4,9 kWh / kg
Udio pepela: 0,6 %
Udio vode: 6,6 %

Karakteristična crvenkasta boja lokalnog drva ukazuje na povećanu energetsku vrijednost peleta.

Premium pakiranja

RST Premium Platin

peleti od čiste smreke

Promjer: 6 mm
Kalorijska vrijednost: 4,8 kWh / kg
Udio pepela: 0,5 %
Udio vode: 6,0 %

RST PELETI CERTIFICIRANI
SU NORMOM ENPLUS A1


PREMIUM PELETI U

PREMIUM PAKIRANJIMA

Kvalitetna paleta

osigurava sigurnost prilikom višekratnih pretovara

Paletiranje

stabilno s mogučnošću  višekratnih pretovara

Peleti u velikim vrećama

Spremnici kapaciteta od 1000 kg

Vreće od reciklirane plastike
su dostupne na zahtjev

Grijanje s rst peletima

Peleti su proizvedeni iz obnovljivih izvora energije i zbog ne emitiranja CO2 daju važan doprinos zaštiti okoliša i klime